واژه “نمونه کار” به یک مثال واقعی از کار یا فعالیتی اشاره دارد که نشان دهنده توانایی، مهارت و تجربه فرد یا سازمان در یک زمینه خاص است.

این نمونه کار می‌تواند شامل پروژه‌ها، محصولات، خدمات، طرح‌ها، نمونه‌های هنری و هر فعالیت دیگری باشد که نشان دهنده قابلیت و کیفیت کار انجام شده است.

نمونه کار‌ها به عنوان نمایشگر توانایی و تجربه فرد یا سازمان برای جذب مشتریان، کارفرمایان جدید، یا ارتقاء حرفه‌ای و اعتبار در صنعت مورد نظر استفاده می‌شوند.

این نمونه کار‌ها معمولاً در رزومه‌ها، پروفایل‌های آنلاین، وبسایت‌ها، صفحات اجتماعی و مصاحبه‌های شغلی نمایش داده می‌شوند.

با ارائه نمونه کار مناسب، فرد یا سازمان می‌توانند توانایی و تجربه خود را به دیگران نشان دهند، اعتبار و اعتماد بالاتری در مقابل مخاطبان خود داشته باشند و فرصت‌های جدید شغلی یا تجاری را به دست آورند.

به طور کلی، نمونه کار‌ها به عنوان یک ابزار مؤثر برای ارتقاء و ترویج توانایی و تجربه فرد یا سازمان در صنعت مورد نظر استفاده می‌شوند.